Pääkuva Nappi oppipeliin
Facebook Instagram Twitter YouTube Blogger Tilaa uutiskirje

Työtä hyvinvoivien lehmien, tyytyväisten tuottajien ja pienemmän hiilijalanjäljen puolesta

29.01.2020

 Kuva: Maito ja terveys ry, Antti Hallakorpi

Kuva: Maito ja terveys ry, Antti Hallakorpi

Kannattavuus ja tuotantoeläinten hyvinvointi ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Hyvinvoiva eläin tuottaa enemmän ja suurempi tuotos lisää tilan kannattavuutta. Eettisessä ruoantuotannossa eläinten hyvinvointi on entistä tärkeämpi näkökulma, joka on noussut keskeiseksi kriteeriksi kuluttajille ostopäätöstä tehtäessä. Kuluttaja janoaa entistä enemmän tietoa maidon alkuperästä. Siksi on tärkeää, että elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijoilla on arviointiohjelmia, joiden avulla voidaan valvoa ja parantaa eläinten hyvinvointia.

Alkaneen vuoden alusta maakunnan meijerin, Osuuskunta Satamaidon, maitopurkkeihin tuli uusi merkintä: vapaan lehmän maito. Termillä tarkoitetaan pihattonavetoissa tuotettua maitoa. Noin puolet Satamaidon kerätystä maidosta tulee pihatoista. Satamaidon tiloista 30 % on pihattonavettoja ja loput 70 % parsinavetoita. Tiloja yhteensä tällä hetkellä 137. Satakunnassa yhä useampi tila muuttaa uusinvestointia tehdessään tai navettaa laajentaessaan tuotantotilansa parsinavetasta pihattonavettaan.

Vastuullinen ja läpinäkyvä maitoketju

Maidon alkuperä on nyt hyvin jäljitettävissä, sillä tuotannon raportin avulla pystytään seuraamaan kultakin määritetyltä reitiltä meijeriin saapunutta maitoa. Tuottajatiloilla kierretään joka toinen päivä ja maitoa kerätään kahdella eri täysperävaunuyhdistelmällä, joissa on sekä autossa että perävaunussa kummassakin kolmiosainen säiliö. Vastaavasti Ulvilassa meijerillä on tietty vastaanottosiilo, mihin pihattonavettamaito puretaan.

Turvallinen ja kuiva makuupaikka, ravitseva ruoka ja juoma sekä navetan puhtaanapito vaikuttavat lehmän hyvinvointiin. Pihattonavetassa lehmät pääsevät liikkumaan vapaasti: vuorokaudesta puolet kuluu märehtiessä ja lepäillessä, toinen puoli syödessä ja lypsyllä. Välillä lehmät intoutuvat myös hulluttelemaan tovereiden kanssa. Osalla pihattotiloista on myös ulkoilumahdollisuus. Pihattonavetassa lehmä saa liikuntaa, joka on hyväksi fyysiselle kunnolle. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu myös muun muassa säännölliset eläinlääkäritarkastukset.


Mahdollisuudella lajityypilliseen käyttäytymiseen on merkittävä vaikutus eläimen hyvinvointiin ja siten tuotokseen. Kuvituskuva.

Vapaan lehmän maito pohjautuu osuuskunnan pitkäjänteiseen vastuullisuustyöhön. Satamaidon ja sen tuottajatilojen välillä on laatusopimukset, joiden yhtenä osa-alueena on lehmien hyvinvointi. Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Satamaidon Elinvoimaa ja hyvinvointia maitotiloille -hankkeessa eläinten hyvinvointia tiloilla on arvioitu hankkeessa kehitetyn hyvinvointimittariston avulla. Käyntien ja mittariston avulla voidaan parantaa eläinten hyvinvointia entisestään.

Tuuli Pirttikoski
Satafood Kehittämisyhdistys ry