Pääkuva Nappi oppipeliin
Facebook Instagram Twitter YouTube Blogger Tilaa uutiskirje

Hyvinvointia riistasta on käynnistynyt

20.11.2019

Valkohäntäpeuran vahva, ja edelleen vahvistuva, kanta tuo metsästysseuroille ja –seurueille yhä suuremman paineen saada myönnettyjen kaatolupien mukainen määrä eläimiä kaadettua. Jos valkohäntäpeurakannat kasvavat tulevaisuudessa entistä nopeammin, tulee seurojen ottaa käyttöön uusia toimintamalleja metsästyksen toteuttamiseen kannan hallinnan onnistumiseksi. Toisaalta lisääntyvä saalismäärä voi tuoda riistanlihaa nykyistä enemmän markkinoille, jolloin myös tarkastamattoman riistanlihan myynti jalostajille ja ravintolasektorille tulee vaatimaan uusia toimintamalleja. Elinvoimaiset riistakannat voivat tulevaisuudessa myös mahdollistaa erilaisia, paikallisista lähtökohdista kehitettyjä vierasmetsästysmalleja, jolloin taloudellisesti voidaan kompensoida kasvavien kantojen tuomia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia maa- ja metsätalouteen. Riistatalouden uudet liiketoimintamallit voivat onnistuessaan tuoda lisäarvoa jokaiselle arvoketjun toimijalle (maanomistajat, metsästyksen toteuttajat, jalostavat yritykset, ravintolat ja lopulta kuluttaja).

Ammattikorkeakoulu Novian hallinnoima hanke toteutetaan kuuden maakunnan (Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa, Kanta- ja Päijät-Häme) alueella. Hankkeen päätavoitteena on luoda uusi malli valkohäntäpeuran metsästykselle ja siihen pohjautuvan liiketoiminnan taloudelliselle hyödylle. Uusia malleja pilotoidaan ruohonjuuritasolla 10 metsästysseurassa ja 10 metsästysseurueessa hankkeen toiminta-alueella. Seurojen uusien toimintamallivaihtoehtojen pilotoinnin lisäksi hankkeessa tuotetaan erilaisia oppaita mm. riistan käsittelyyn ja järjestetään erilaisia teemaan liittyviä seminaareja (lihan leikkaaminen ja jatkojalostus, markkinointi jne.).

Hanketta toteuttavat ammattikorkeakoulu Novia (Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi), Suomen riistakeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Helsingin kauppakorkeakoulu Hanken. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmast ja rahoituksen osallistuvat Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen Satakunnan ja Päijät-Hämeen ELY-keskukset. Hankkeen kokonaisbudjetti on 433 100 euroa. Hanke on käynnissä 2,5 vuotta ja loppuu 31.7.2021.

Ammattikorkeakoulu Novian riistan lihan myynnin oppaan pääset lukemaan tästä.

Opetusvideoon riistan paloittelusta pääset tästä.

Marko Jori

Pyhäjärvi-instituutti