Pääkuva Nappi oppipeliin
Facebook Instagram Twitter YouTube Blogger Tilaa uutiskirje

Pellon kuvausta yläilmoista: ”Reaaliaikaista informaatiota kustannustehokkaasti”

24.07.2019

Kun katselee eri tiedotuskanavia, huomaa siellä nykyään olevan paljon korkealta otettuja kuvia muiden tavallisten joukossa. Mediassa esiintyvät ilmakuvat on todennäköisesti tallennettu kuvauskopterilla. Ilmakuvauslaitteistojen yleistyminen on tuonut mahdollisuuden hyödyntää niitä myös työkaluna maataloussektorilla.
 
Eurajoella järjestettiin maanantaina 11.7. tilaisuus, jossa kerrottiin kuvauskopterien käytöstä maataloudessa. Tapahtuma oli osa ProAgrian Kuvauskopterit maatalouden työkaluna –hanketta, jonka järjesti hankekoordinaattori Pirkka Herpiö.

Kurssilla syvennyttiin ilmakuvauksen perusteisiin. Illan aikana käytiin läpi käyttökohteita ja laitteistoa sekä niiden käytön mukana tulevia velvoitteita. Tapahtuman tarkoituksena oli kertoa ja opastaa, kuinka harrastelijatasonkin ilmailukuvauslaitteistoa pystyy hyödyntämään.


Kopterin keräämä kuvainformaatio ladataan koneelle, jossa tarkoitukseen
suunnitellun ohjelman avulla voidaan tulkita saatuja tietoja.


Erityisesti peltoviljelyssä ilmakuvauksilla saadaan lisätietoa pellon kasvukyvystä, alueiden satopotentiaalieroista ja tuotantopanosten vaikuttavuudesta. Herpiö antaa käytännön esimerkin:

- Kopterilla näkee esimerkiksi sen, mitkä alueet pellosta pitäisi ruiskuttaa. Ei ole syytä ruiskuttaa koko peltoa, jos ei ole tarvetta. Se säästää aikaa ja on taloudellisesti järkevää.

Herpiö kertoo ilmakuvauksen mahdollistavan kustannustehokkaan tavan kerätä reaaliaikaista informaatiota. Hän sanoo, että saadusta datasta on havaittavissa tarvittavat toimenpiteet oikeassa paikassa kustannustehokkaasti.


Herpiö mainitsee, että mitä enemmän dataa ja mitä isompia lohkoja kopterilla
kuvaa, sitä laadukkaampaa informaatio on.


Tilaisuus oli informatiivinen ja käytännönläheinen. Kurssille oli tervetullut aikaisemmasta tietopohjasta riippumatta. Herpiö kertoi omakohtaisia kokemuksia kuvaustilanteista ja osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Kysymyksiä heräsi esimerkiksi iän ikuisista hukkakauroista ja niiden löytämisestä. Herpiö toteaa hymyillen:

- Kopteri havaitsee ilmasta laajemmat esiintymät, mutta yksittäisiä hukkakauroja kuvista ei näe. Teknologia kehittyy kuitenkin nopeasti, joten ehkä sekin on tulevaisuudessa mahdollista.


Kaisa Uusi-Kraapo, ProAgria Länsi-Suomi